Ons werkterrein

Projectleider   
Geurts Civiele Techniek kan u een projectleider leveren voor korte of voor lange tijd. Ook is  tijdelijke vervanging mogelijk. Voor grote projecten of juist kleine en veelzijdige projecten staan wij klaar. Bij integrale projecten met meerdere disciplines of meerdere opdrachtgevers draagt Geurts Civiele Techniek graag gericht bij aan de oplossing.

Directievoerder UAV
Vaak wordt de functie ‘Directievoerder UAV’ niet naar waarde geschat. Door kennis en ervaring kan een directievoerder UAV echter sturen op planning en meer- en minderwerk. Onze ervaring heeft zo al menige bezuiniging opgeleverd in tijd en/of geld. En dan is de investering in een ervaren Directievoerder UAV snel terugverdiend.

Toetsing UAV-GC
Om werkzaamheden van een D&C project of een gelijkwaardige aanbestedingsvorm te kunnen volgen, zijn toetsers of auditors nodig. Wij zijn ervaren in het uitvoeren van audits in deze contractvormen. Zowel kleine als grote projecten kunnen door ons worden begeleid om te zorgen dat de zaken worden uitgevoerd zoals vooraf is vastgesteld in het contract.

Ondersteuning
Zit u tijdelijk met een tekort aan personeel. Of wilt u uw eigen medewerkers verder opleiden, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Vanuit de praktijk kunnen uw medewerkers de kneepjes van het vak leren door ondersteuning van ons personeel.

Advies
Heeft u een mogelijk project, maar wilt u weten of het uitvoerbaar is. Of wilt u advies over de te gebruiken materialen, vormen of uitvoeringsmethode. Ook hierin zijn we voor u het juiste adres. Door eigen ervaring, of in combinatie met andere deskundigen kunnen wij u een deskundig advies geven.