Menu

Projecten provincie Noord-Brabant (19)

Diverse projecten in de provincie Noord-Brabant in opdracht van de provincie danwel van gemeenten.

Directie Deltalaan Groote Wielen ‘s-Hertogenbosch

Directie Deltalaan Groote Wielen ‘s-Hertogenbosch
Ter ondersteuning van de projectleider heb ik de financiële- en planning technische zaken van de werkzaamheden van het aanleg van het strand aan de Deltalaan in de Groote Wielen van ’s-Hertogenbosch uitgevoerd.

Voorbereiding en begeleiding riool renovatie Redemptoristentuin

Voorbereiding en begeleiding riool renovatie Redemptoristentuin
Op de vraag van de gemeente ’s-Hertogenbosch of ik een onderzoek kon uitvoeren in privétuinen in het centrum naar de kwaliteit van het riool, kwam bij mij natuurlijk de vraag op hoe dit er uit kon zien. Na informatie ben ik bij alle bewoners eerst gestart met een interview over de klachten en ligging van het riool. Dit riool is rond 1910 aangebracht, dus zeer oud. Het bleek dat enkele eigenaren hun woning hadden uitgebouwd of al eerder was uitgebouwd.  Het riool lag regelmatig onder deze uitbouwen. Ook zijn alle tuinen door een hovenier geïnventariseerd om een waarde en de toestand vast te leggen. Na inventarisatie is in overleg met de gemeente een plan van aanpak gemaakt. Daarna is een voorlopig ontwerp gemaakt en is er een bouwteam gevormd met de onderhoudsaannemer om tot een werkomschrijving te komen.

Na de voorbereiding is het riool in de tuinen van de bewoners vervangen. Deze tuinen zijn in het centrum van ’s-Hertogenbosch gelegen. Ondanks het drukke centrum zijn deze tuinen rustig gelegen. Het bijna 100 jaar oude riool moest door diverse lekkages worden vervangen. Deze ongewone situatie vroeg om een niet standaard oplossing. Ook werd tijdens de voorbereiding vervuilde grond aangetroffen. In overleg met de gemeente en de aannemer zijn we op zoek gegaan naar een oplossing, die voor de bewoners de minste overlast zou optreden en de werknemers zo min mogelijk in aanraking kwamen met de vervuilde grond. Door een nieuwe boormethode zijn diverse stukken riool ondergronds aangebracht zonder de tuinen te verstoren. Alleen de huisaansluitingen moesten worden aangesloten. Ook is er op enkele plaatsen grond gesaneerd. De tuinen zijn daarna hersteld tot grote tevredenheid van de eigenaren.

Reconstructie Beatrixweg Lith

Reconstructie Beatrixweg Lith    € 1.166.000
De gemeente Lith heeft de oude provinciale weg tussen Lith en Macharen van de provincie Noord-Brabant overgenomen. Deze weg is door middel van een wapening op betonverharding overlaagd met asfalt. Ook is het duurzaam veilig profiel toegepast. Als directievoerder heb ik deze werkzaamheden begeleid.