Menu

Projecten provincie Noord-Brabant (19)

Diverse projecten in de provincie Noord-Brabant in opdracht van de provincie danwel van gemeenten.

Reconstructie N 603 fase 2 wegvak Heesch

Reconstructie N 603 fase 2 wegvak Heesch    € 1.287.000
Na overdracht van de provinciale weg N 603 van de provincie Noord-Brabant naar de gemeente Bernheze is deze weg aangepast aan het profiel van gebiedsontsluitingsweg met duurzaam veilig inrichting. Een deel, dat aansluit aan de bebouwde kom, is ingericht als erftoegangsweg en daar is de snelheid terug gebracht naar 60 km. De oude asfalt en beton weg is vervangen is klinkerbestrating en geluidarmer asfalt.

Aanleg rotonde Graafsebaan en fietspad Nistelrode – Heesch

Aanleg rotonde Graafsebaan en fietspad Nistelrode – Heesch    € 996.000
Op de kruising van twee hoofdwegen in Heesch is de oude kruising met verkeerslichten vervangen door een betonnen rotonde. Ook is het fietspad aan beide zijden vervangen door een betonnen fietspad met tweerichtingsfietsverkeer. Tijdens de werkzaamheden is er voor het verkeer een bypass gemaakt om geen grote omleiding te hoeven te rijden voor het verkeer.

Aanleg rotonde Reek (N277)

Aanleg rotonde Reek (N277)    € 740.000
De provincie Noord-Brabant heeft de kruising in de N 277 bij Reek vervangen door een betonnen rotonde. Deze rotonde is gedeeltelijk is het verkeer gemaakt met een bypass. Het is een doorgaand gewapende betonnen rotonde van 230 mm dik met aanrijplaten en een betonnen rammelstrook. De aanliggende wegen zijn aangepast om een goede aansluiting te krijgen op de rotonde.