Menu

Projecten provincie Noord-Brabant (19)

Diverse projecten in de provincie Noord-Brabant in opdracht van de provincie danwel van gemeenten.

Aanleg rotondes Genderen en reconstructie N 283

Aanleg rotondes Genderen en reconstructie N 283    € 1.681.000
Ter hoogte van de kern Genderen waren twee gevaarlijke kruisingen in de N 283. Hier gebeurde regelmatig ongelukken, soms met dodelijke afloop. De provincie Noord-Brabant heeft op deze twee kruisingen nieuwe rotondes aangebracht. Ook is het wegvak opnieuw ingericht in het duurzaam veilig profiel met gescheiden rijstroken door middel van een dubbele middenstreep. De bestaande betonnen verharding is gebeukt en voorzien van een profileer laag met wapening. Nadien is een nieuwe deklaag aangebracht. Door deze constructie kwam er minder gewicht op de ondergrond en treden er minder verzakkingen op in dit polderlandschap met klei en veen ondergrond.

Directie Oostrand Zevenbergen

Directie Oostrand Zevenbergen    € 1.669.000
De gemeente Moerdijk heeft in samenwerking met de provincie Noord-Brabant de verbindingsweg Oostrand aangelegd. Deze verbindingsweg is gelegen aan de oostzijde van Zevenbergen en dringt de verkeersdruk in de bebouwde kom van Zevenbergen terug. De Oostrand verbindt de N 285 Moerdijk - Wagenberg met de N 389 Etten-Leur - Zevenbergen. De Oostrand wordt gevormd door een rotonde aan de zuidzijde van Zevenbergen en het duurzaam veilige wegvak richting de bestaande rotonde in de N 285. In het wegvak zijn twee grote duikers aangebracht om het water van het Zwanengat (een plaatselijke beek) onder het wegvak door te leiden. In deze duikers zijn faunavoorzieningen aangebracht om een verbinding te houden tussen de oevers van het Zwanengat.

Aanleg rotonde Nistelrode

Aanleg rotonde Nistelrode    € 767.000
In de voormalige provinciale weg N 603 Heesch – A 50 is door de gemeente Bernheze een rotonde aangelegd voor de ontsluiting van het dorp Nistelrode. Deze betonnen rotonde is in een korte tijd uitgevoerd. Ook de toe leidende wegen zijn aangepast en zijn er twee Hoogwaardig Openbaar Vervoer bushaltes gerealiseerd.