Menu

Nico Geurts

Aanleg rotondes Genderen en reconstructie N 283

Aanleg rotondes Genderen en reconstructie N 283    € 1.681.000
Ter hoogte van de kern Genderen waren twee gevaarlijke kruisingen in de N 283. Hier gebeurde regelmatig ongelukken, soms met dodelijke afloop. De provincie Noord-Brabant heeft op deze twee kruisingen nieuwe rotondes aangebracht. Ook is het wegvak opnieuw ingericht in het duurzaam veilig profiel met gescheiden rijstroken door middel van een dubbele middenstreep. De bestaande betonnen verharding is gebeukt en voorzien van een profileer laag met wapening. Nadien is een nieuwe deklaag aangebracht. Door deze constructie kwam er minder gewicht op de ondergrond en treden er minder verzakkingen op in dit polderlandschap met klei en veen ondergrond.

Verleggen Roosendaalsebaan (N268) Borchwerf II

Verleggen Roosendaalsebaan (N268) Borchwerf II    € 1.679.000
De oude provinciale weg N 268 tussen de A 17 en Roosendaal diende te worden aangepast om het verkeer vanuit Borchwerf II en het gebied Roosendaal Noord te kunnen verwerken. De oude twee rijstroken brede weg is vervangen door een tweemaal twee rijstroken brede weg gescheiden door een brede middenberm. Op de nieuwe kruisingen zijn verkeerslichten geplaatst om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Het ontwerp en bestek is voorbereid door bureau Civiel van Borchwerf II. De aanleg is onder kwaliteitsborging uitgevoerd.

Openbare verlichting veld A en Roosendaalsebaan Borchwerf II

Openbare verlichting veld A en Roosendaalsebaan Borchwerf II    € 238.000
Na realisatie van de Roosendaalsebaan en veld A is de openbare verlichting aangebracht. Vooraf is een lichtberekening gemaakt en in overleg met de beide gemeenten is gekozen voor een energiezuinige verlichting. Het bestek en tekening is gemaakt door bureau Civiel van Borchwerf Ii in overleg met de specialisten van HTM. De uitvoering is uitgevoerd onder kwaliteitsborging.

Wegdekverbetering N 277 gedeelte Reek – Overlangel

Wegdekverbetering N 277 gedeelte Reek – Overlangel    € 337.000
De provinciale weg N 277 heeft een lange tijd gediend als rijksweg. Het verkeer vanuit Ravenstein (A 50) richting Veghel – Eindhoven maakte jaren gebruik van deze weg omdat de A 50 op dit gedeelte nog niet was aangelegd. Na realisatie van de A 50 was het nodig om het wegdek te verbeteren. De bestaande deklagen zijn verwijderd en er is een profileer laag en een nieuwe geluidsarmere deklaag aangebracht. Tevens is de markering in duurzaam veilig uitgevoerd door een dubbele middenstreep en open kantmarkering.

Abonneren op deze RSS feed