Menu

Nico Geurts

Bouwplaatsmanager Dienst Vastgoed Defensie (2013 - 2014)

Reconstrueren van de hoofdbaan Militair Luchtvaart Terrein Deelen           € 3.900.000
Voor nieuw gebruik van de hoofdbaan is de asfalt- en betonverharding vernieuwd, inclusief vliegveld verlichting. Tijdens de uitvoering heb ik het geheel voor Dienst Vastgoed Defensie begeleid. Tijdens de uitvoering werd een explosief van 500 pound aangetroffen. Dit is door de explosieve opruimingsdienst verwijderd.
Zie het artikel in het blad Genie en dit filmpje + dit filmpje.

Aanleg toegangswegen Intelligence Landing System, locatie Deelen          €    250.000
Voor het aanbrengen van het ILS op militair luchtvaart terrein Deelen waren nieuwe toegangswegen nodig. In dit natuurgebied zijn deze wegen met minimale schade aan de natuur aangebracht.

Reconstructie helikopterplatform Militair Vliegkamp de Kooij Den Helder   € 4.070.000
In de jaren 60 is het platform op de militair vliegkamp De Kooij aangelegd. In de loop van de jaren zijn er diverse kleine uitbreidingen aan het platform toegevoegd. Het platform voldeed niet meer  aan de eisen van deze tijd. Zeker met het gebruik van de NH 90 helikopter moest dit platform worden gereconstrueerd. Het nieuwe platform van 3,5 ha. bestaat geheel uit beton en wordt met de slipvormpaver aangebracht. Voor de Dienst Vastgoed Defensie begeleid ik dit werk zowel technisch als financieel.

Rotonde Polstraat N 283 – N 267

Rotonde Polstraat N 283 – N 267    € 1.484.000
Op de kruising van de N 267 met de N 283 stonden verkeerlichten, die regelmatig door bestuurders werden genegeerd. Om de veiligheid te verhogen is hier een betonnen rotonde aangebracht. Tevens is de bestaande parkeerplaats en bushalte vervangen door een uitgebreid busstation met verhoogde banden om gehandicapten het mogelijk te maken om de bus in te kunnen rijden zonder hulpmiddelen. Ook zijn er blindengeleide tegels aangelegd om visueel gehandicapten het mogelijk te maken hun route te vinden van en naar de bussen. Door de vele bussen, die hier samen komen, wordt er veel gebruik gemaakt van het gebied. Daarom is de parkeerplaats en de fietsenstalling uitgebreid.

Aanleg rotondes Oude Kerkstraat en Nieuwe Steeg en N 283

Aanleg rotondes Oude Kerkstraat en Nieuwe Steeg en N 283    € 1.356.000
Om het verkeer beter te kunnen verwerken en veiliger te maken zijn bij Dussen twee kruisingen vervangen door rotondes. Door middel van bypassen heeft het verkeer door kunnen rijden tijdens de uitvoering. In een rap tempo zijn de twee rotondes aangelegd. Ook is een deel van het wegvak tussen de rotondes vervangen en voorzien van een verhoogde middenband om inhalen tussen de rotondes te voorkomen.

Bouwrijp maken veld A Borchwerf II

Bouwrijp maken veld A Borchwerf II    € 2.071.000
Na aankoop van de gronden heeft bureau Civiel van Borchwerf II het definitieve ontwerp gemaakt van het gebied. Na goedkeuring is het definitieve ontwerp omgezet in een uitvoering ontwerp. Het bestek is gemaakt en aanbesteed. Het bestek bestond uit het verwijderen van aanwezige begroeiing, het egaliseren van het gebied, het aanleggen van drie rioolstelsels, het graven van cunetten, het aanbrengen van puinfunderingen en het aanbrengen van drie lagen asfalt.  De werkzaamheden zijn door de aannemer onder kwaliteitsborging uitgevoerd. Als projectleider heb ik de voorbereidingen gecoördineerd en de uitvoering als auditor.

Abonneren op deze RSS feed