Menu

Projecten Borchwerf II Roosendaal (14)

Diverse projecten tussen 2006 en 2016 t.b.v. industrieterrein Borchwerf II te Roosendaal. Zie ook www.borchwerf.nl

Aanleg persleiding ø400 mm Borchwerf II

Aanleg persleiding ø400 mm Borchwerf II    € 296.000
Op alle velden van Borchwerf II zijn rioolgemalen aangebracht om het afvalwater af te voeren naar de zuivering. Om deze gemalen aan te kunnen sluiten is een persleiding van 400 mm HDPE aangelegd. Deze persleiding heeft een lengte van circa 3,5 km en heeft twee gestuurde boringen. Een boring loopt onder de A 17 door en de tweede boring loopt onder de Roosendaalse Vliet door.

Bouwrijp maken veld F Borchwerf II

Bouwrijp maken veld F Borchwerf II    € 1.920.000
Na de aankoop van de oude boerderijen en woningen door de gemeente Halderberge, is het gebied overgedragen aan Borchwerf II CV. Het bureau Civiel heeft de sloop van de panden gecoördineerd en het verwijderen van aanwezige overige zaken . Tijdens het slopen is er een definitief ontwerp gemaakt van het gebied. Na goedkeuring van het ontwerp is de besteksfase uitgewerkt en het bestek geschreven. Dit bestek is aanbesteed en de uitvoering is door ons begeleid.

Aanleg openbare verlichting veld F Borchwerf II

Aanleg openbare verlichting veld F Borchwerf II    € 189.000
Na realisatie van veld F van Borchwerf II is een ontwerp en bestek gemaakt voor het aanleggen van de openbare verlichting van veld F. Na aanbesteding is het werk onder kwalitietsborging uitgevoerd en heb ik als auditor het werk begeleid.