Menu

Projecten Borchwerf II Roosendaal (14)

Diverse projecten tussen 2006 en 2016 t.b.v. industrieterrein Borchwerf II te Roosendaal. Zie ook www.borchwerf.nl

Voorbereiding aanleg infrastructuur veld B Borchwerf II

Voorbereiding aanleg infrastructuur veld B Borchwerf II    € 1.800.000
Het laatste deel van Borchwerf II wordt voorbereid. Dit veld beslaat bruto 33 ha en netto 24 ha industriepark. Als projectleider ben ik samen met de projectengineer verantwoordelijk voor het ontwerp en de besteksfase. Als de uitvoering start ben ik als auditor verantwoordelijk voor het resultaat van het werk. Voor meer gegevens kunt u de website http://borchwerf.nl/nl/aanbod-kavels/kavels-in-ontwikkeling raadplegen.

Bouwrijp maken veld A Borchwerf II

Bouwrijp maken veld A Borchwerf II    € 2.071.000
Na aankoop van de gronden heeft bureau Civiel van Borchwerf II het definitieve ontwerp gemaakt van het gebied. Na goedkeuring is het definitieve ontwerp omgezet in een uitvoering ontwerp. Het bestek is gemaakt en aanbesteed. Het bestek bestond uit het verwijderen van aanwezige begroeiing, het egaliseren van het gebied, het aanleggen van drie rioolstelsels, het graven van cunetten, het aanbrengen van puinfunderingen en het aanbrengen van drie lagen asfalt.  De werkzaamheden zijn door de aannemer onder kwaliteitsborging uitgevoerd. Als projectleider heb ik de voorbereidingen gecoördineerd en de uitvoering als auditor.

Verleggen Roosendaalsebaan (N268) Borchwerf II

Verleggen Roosendaalsebaan (N268) Borchwerf II    € 1.679.000
De oude provinciale weg N 268 tussen de A 17 en Roosendaal diende te worden aangepast om het verkeer vanuit Borchwerf II en het gebied Roosendaal Noord te kunnen verwerken. De oude twee rijstroken brede weg is vervangen door een tweemaal twee rijstroken brede weg gescheiden door een brede middenberm. Op de nieuwe kruisingen zijn verkeerslichten geplaatst om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Het ontwerp en bestek is voorbereid door bureau Civiel van Borchwerf II. De aanleg is onder kwaliteitsborging uitgevoerd.