Menu

Projecten Borchwerf II Roosendaal (14)

Diverse projecten tussen 2006 en 2016 t.b.v. industrieterrein Borchwerf II te Roosendaal. Zie ook www.borchwerf.nl

Woonrijp maken veld A Borchwerf II

Woonrijp maken veld A Borchwerf II     € 1.598.600
Na realisatie van meer dan 60 % van de bedrijven op veld A van Borchwerf II is gestart met het woonrijp maken van het veld. Hiervoor worden banden geplaatst, kolken aangebracht en de laatste laag asfalt aangebracht. Hierdoor is het gehele veld afgebouwd op enkele inritten na. Meer informatie.

Woonrijp maken veld D Borchwerf II

Woonrijp maken veld D Borchwerf II    € 744.000
Na realisatie van meer dan 60 % van de bedrijven op veld D van Borchwerf II is gestart met het woonrijp maken van het veld. Hiervoor worden banden geplaatst, kolken aangebracht en de laatste laag asfalt aangebracht. Hierdoor is het gehele veld afgebouwd op enkele inritten na. Dit werk heeft een looptijd tot 1 mei 2013. Dan dient het gereed te zijn.
http://borchwerf.nl/nl/aanbod-kavels/kleinschalige-bedrijvigheid--10000-m2/_template/kavels-vanaf-1500-m2-op-veld-d

Waterplan Borchwerf II in overleg met waterschap

Waterplan Borchwerf II in overleg met waterschap
Samen met de gemeente Roosendaal, gemeente Halderberge en Waterschap Brabantse Delta is een totaalplan gemaakt voor de waterhuishouding van Borchwerf II. Het waterplan is door Breijn voorbereid en door bureau Civiel van Borchwerf II verder uitgewerkt. Als projectleider heb ik de werkzaamheden gecoördineerd. Daarna is het ingediend bij het omgevingsloket. Het waterschap heeft het pan goedgekeurd en de watervergunning verleend.