Menu

Bouwrijp maken veld A Borchwerf II

Bouwrijp maken veld A Borchwerf II    € 2.071.000
Na aankoop van de gronden heeft bureau Civiel van Borchwerf II het definitieve ontwerp gemaakt van het gebied. Na goedkeuring is het definitieve ontwerp omgezet in een uitvoering ontwerp. Het bestek is gemaakt en aanbesteed. Het bestek bestond uit het verwijderen van aanwezige begroeiing, het egaliseren van het gebied, het aanleggen van drie rioolstelsels, het graven van cunetten, het aanbrengen van puinfunderingen en het aanbrengen van drie lagen asfalt.  De werkzaamheden zijn door de aannemer onder kwaliteitsborging uitgevoerd. Als projectleider heb ik de voorbereidingen gecoördineerd en de uitvoering als auditor.

terug naar boven